Management Team

Bhimsen Giri - Chairman

Keshav Raj Neupane - MD

Sanjeet Karki - Vice-MD